cursussen
cursussen Login
Realisatie: TiDi Graphics

Nederlands (opfriscursus)

Doel van de cursus

Natuurlijk wilt u graag foutloos Nederlands schrijven. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Is het nu “factuur” of “faktuur”, wanneer schrijf je “vind” of “vindt”, wat is het verschil tussen “tenminste” en “ten minste”? Misschien heeft u de spelling- en grammaticaregels wel eens geleerd maar mag deze kennis wel wat opgefrist worden? Dan is de NHI-cursus Correct Nederlands voor u bestemd. Deze cursus biedt u de kans om brieven, rapporten en andere teksten zonder fouten te schrijven. Na deze cursus kunt u foutloos spellen en bent u op de hoogte van de nieuwste spellingsregels en de grammatica van de Nederlandse taal.

Omschrijving

Spelling van de werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord).
Nieuwe spellingsregels.
Wel of niet aan elkaar schrijven.
Tussen-n (hondenhok of hondehok, pannenkoek of pannekoek).
Tussen-s (bakkersroom of bakkerroom, drugsbeleid of drugbeleid).
Liggen of leggen.
Als of dan.
Doordat of omdat.
U en uw.
Verbinding van zinnen (en, want, maar).
Uitdrukkingen (toentertijd, ter grootte van).
Vervoeging van Engelse werkwoorden (mailen, faxen).
Gebruik van hoofdletters.
Gebruik van leestekens.
Ontleden van zinnen (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp).
Overige spellingkwesties.

Aanvangseisen

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau van de cursus is MBO 2.

Duur

Klassikaal (groepstraining): 4 lessen van 3 uur.

Extra informatie

Groepstrainingen starten bij minimaal 4 deelnemers.

Na afloop van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs€ 235,00
Materiaal kosten€ 27,50
Examengeld€ 35,00